[Học thuật] Thị trường bất động sản

 • Thị trường bất động sản mang tính vùng, tính khu vực, địa phương sâu sắc
 • Thị trường bất động sản chịu sự chi phối của yếu tố pháp luật
 • Thị trường bất động sản là một thị trường cạnh tranh không hoàn hảo
 • Có quan hệ mật thiết với các thị trường khác nhất là thị trường tài chính tiền tệ

Thị trường bất động sản giao dịch mua bán, chuyển nhượng, trao đổi bất động sản và các quyền, lợi ích chứa đựng trong bất động sản.

Tích chất của bất động sản

 • Tính bất động. Đất đai là hàng hóa đặc biệt, dù được đem chuyển nhượng, bán nhưng chỉ được quyền sử dụng và khai thác, không thể chuyển bất động sản đó đến nơi họ muốn, đến nơi mà họ đang sinh sống. Quyền sử dụng đất nằm trong thị trường bất động sản, vị trí của đất đai gắn liền với điều kiện sinh thái, kinh tế xã hội điều đó đã tác động đến phương thức sử dụng đất và giá đất, đó chính là nguyên nhân tại sao giá đất lại khác nhau dù ở vị trí kế cận.
 • Tính không đồng nhất. Trong thị trường bất động sản hàng hóa rất đa dạng và phức tạp nên khó có thể tìm kiếm được 2 tài sản hoàn toàn giống nhau mà nó chỉ tương đồng về đặc điểm, chính vì vậy, giá cả của bất động sản gắn liền với đặc điểm của mỗi tài sản.
 • Tính khan hiếmDiện tích đất đai là có hạn so với sự phát triển của dân số, do vậy về lâu dài giá đất có xu hướng ngày càng tăng lên.
 • Tính bền vững (lâu bền). Bất động sản bao gồm đất đai và các công trình trên đất, đất đai là nguồn tài nguyên do thiên nhiên bantặng, là tư liệu sản xuất đặc biệt mà không có tài sản nào có thể thay thế được. Nó được tham gia vào quá trình tái sản xuất xã hội nhưng dù đem sử dụng cho mục đích nào đi nữa thì nó vẫn mang lại lợi ích cho chủ sở hữu nên nó mang tính bền vững.
 • Khả năng co giãn của cung bất động sản kém. Nhìn chung cung đối với bất động sản là tương đối kém đàn hồi với những thay đổi giá cả, do có những hạn chế nhất định về cung ứng đất đai.
 • Thời gian mua, bán giao dịch dài, chi phí mua bán giao dịch cao. Do bất động sản là một tài sản quan trọng có giá trị cao nên việc mua, bán bất động sản phải được cân nhắc thận trọng dẫn đến thời gian mua bán, giao dịch thường là dài so với các tài sản khác, điều đó dẫn đến chi phí mua bán, giao dịch cao.
 • Bất động sản có tính thích ứng và chịu sự ảnh hưởng lẫn nhau. Bất động sản là các công trình, trong quá trình sử dụng đều có thể điều chỉnh công năng sử dụng mà vẫn giữ được đặc trưng của công trình song vẫn đảm bảo nhu cầu của người tiêu dùng (tiêu dùng cho đời sống, tiêu dùng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác).
 • Khả năng chuyển hóa thành tiền mặt kém linh hoạt. Bất động sản là một hàng hóa đặc biệt, quan trọng nên có giá trị cao, lợi nhuận mang lại cũng lớn, do đó việc chuyển hóa thành tiền mặt kém linh hoạt, tính thanh khoản kém.
 • Sự can thiệp và quản lý của Nhà nước chặt chẽ