Bán nhà [Mặt tiền] Tân Phú

Nhà bán Quận Tân Phú vị trí [Mặt Tiền]

Nhà bán [Quận Tân Phú]

Phân khúc [Giá bán] Giá bán khoảng [1 – 2] tỷ đồng Giá bán khoảng [2 – 3] tỷ đồng Giá bán khoảng [3 – 4]…

Bán nhà đường Hoàng Xuân Hoành Quận Tân Phú, giá 2,59 tỷ đồng

Vị trí: [mặt tiền] đường Hoàng Xuân Hoành, phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 2,59 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài…

Bán nhà đường Tân Quý Quận Tân Phú, giá 9,0 tỷ đồng

Vị trí: [mặt tiền] đường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 9,0 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn…

Bán nhà đường Thoại Ngọc Hầu Quận Tân Phú, giá 8,45 tỷ đồng

Vị trí: [mặt tiền] đường Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 8,45 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài…

Bán nhà đường Gò Dầu Quận Tân Phú, giá 15,0 tỷ đồng

Vị trí: [mặt tiền] đường Gò Dầu, phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 15,0 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản…

Bán nhà đường Luỹ Bán Bích Quận Tân Phú, giá 17,2 tỷ đồng

Vị trí: [mặt tiền] đường Luỹ Bán Bích, phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 17,2 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài…