Bán nhà đường Dân Chủ Quận Tân Phú, giá 7,8 tỷ đồng

Vị trí: [mặt tiền] đường Dân Chủ, phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 7,8 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & […]

Bán nhà đường Nguyễn Trường Tộ Quận Tân Phú, giá 9,3 tỷ đồng

Vị trí: [mặt tiền] đường Nguyễn Trường Tộ, phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 9,3 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ […]

Bán nhà đường Nguyễn Hậu Quận Tân Phú, giá 5,6 tỷ đồng

Vị trí: [mặt tiền] đường Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 5,6 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ […]

Bán nhà đường Phan Văn Năm Quận Tân Phú, giá 5,9 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Phan Văn Năm , phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 5,9 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ […]

Bán nhà đường Phú Thọ Hòa Quận Tân Phú, giá 7,0 tỷ đồng

Vị trí: [mặt tiền] đường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 7,0 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ […]

Bán nhà đường Đô Đốc Long Quận Tân Phú, giá 7,0 tỷ đồng

Vị trí: [mặt tiền] đường Đô Đốc Long, phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 7,0 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ […]