Bán nhà đường Trịnh Đình Thảo Quận Tân Phú, giá 7,7 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 7,7 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ […]

Bán nhà đường Lê Quốc Trinh Quận Tân Phú, giá 9,2 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Lê Quốc Trinh, phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 9,2 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ […]

Bán nhà đường Lê Sát Quận Tân Phú, giá 8,2 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Lê Sát, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 8,2 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng […]

Bán nhà đường Nguyễn Hậu Quận Tân Phú, giá 7,6 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 7,6 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & […]

Bán nhà đường Trịnh Đình Trọng Quận Tân Phú, giá 9 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Trịnh Đình Trọng, phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 9 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ […]

Bán nhà đường Ỷ Lan Quận Tân Phú, giá 7,5 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Ỷ Lan, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 7,5 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng […]