Bán nhà đường Lê Thiệt Quận Tân Phú, giá 5,2 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Lê Thiệt, phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 5,2 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ […]

Bán nhà đường Phan Văn Năm Quận Tân Phú, giá 5,9 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Phan Văn Năm , phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 5,9 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ […]

Bán nhà đường Đỗ Công Tường Quận Tân Phú, giá 5,95 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Đỗ Công Tường, phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 5,95 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ […]

Bán nhà đường Trần Thủ Độ Quận Tân Phú, giá 7,0 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Trần Thủ Độ, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 7,0 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & […]

Bán nhà đường Số 1 Quận Tân Phú, giá 8,6 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Số 1, phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 8,6 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & […]

Bán nhà đường Nguyễn Lộ Trạch Quận Tân Phú, giá 9,2 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Nguyễn Lộ Trạch, phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 9,2 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ […]