Bán nhà đường Đỗ Công Tường Quận Tân Phú, giá 13,5 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Đỗ Công Tường, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 13,5 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ […]

Bán nhà mặt tiền đường Phú Thọ Hòa Quận Tân Phú, giá 18,5 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 18,5 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ […]

Bán nhà mặt tiền đường Tân Sơn Nhì Quận Tân Phú, giá 12,9 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 12,9 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ […]

Bán nhà mặt tiền đường Phú Thọ Hòa Quận Tân Phú, giá 13,5 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 13,5 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ […]

Bán nhà mặt tiền đường Vườn Lài Quận Tân Phú, giá 17,0 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Vườn Lài, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 17,0 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng […]

Bán nhà mặt tiền đường Lê Trọng Tấn Quận Tân Phú, giá 12,0 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Lê Trọng Tấn, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 12,0 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ […]