Bán nhà hẻm đường Kinh Dương Vương Quận 6, giá 9,3 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Kinh Dương Vương, phường 13, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 9,3 tỷ đồng Pháp lý:  Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) Thửa đất: Diện tích: 68,0 […]

Bán nhà hẻm đường Bến Phú Lâm Quận 6, giá 3,8 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Bến Phú Lâm, phường 9, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 3,8 tỷ đồng Pháp lý:  Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) Thửa đất: Diện tích: 44,0 m2 […]

Bán nhà mặt tiền đường Đặng Nguyên Cẩn Quận 6, giá 7,5 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Đặng Nguyên Cẩn, phường 14, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 7,5 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) Thửa đất: […]

Bán nhà hẻm đường Tân Hóa Quận 6, giá 11,0 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Tân Hóa, phường 14, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 11,0 tỷ đồng  Pháp lý:  Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) Thửa đất: Diện tích: 100,0 m2 ~ 6,3 m x 14,8 m  Hình […]

Bán nhà hẻm đường Bà Hom Quận 6, giá 3,35 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Bà Hom, phường 13, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 3,35 tỷ đồng  Pháp lý:  Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) Thửa đất: Diện tích: 32,0 m2 ~ 3,5 m x 9,0 m  […]

Bán nhà hẻm đường Bãi Sậy Quận 6, giá 4,8 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Bãi Sậy, phường 1, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 4,8 tỷ đồng  Pháp lý:  Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) Thửa đất: Diện tích: 42,0 m2 ~ 3,5 m x 12,0 m  Hình […]