Bán nhà hẻm đường Nguyễn Thiện Thuật Quận 3, giá 8,2 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 8,2 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) Thửa đất: Diện […]

Bán nhà hẻm đường Nguyễn Thiện Thuật Quận 3, giá 9,0 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 9,0 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) […]

Bán nhà hẻm đường Nguyễn Thiện Thuật Quận 3, giá 6,5 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 6,5 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) Thửa đất: […]

Bán nhà hẻm đường Nguyễn Thiện Thuật Quận 3, giá 3,9 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 3,9 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) Thửa đất: […]

Bán nhà hẻm đường Nguyễn Thiện Thuật Quận 3, giá 5,25 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 5,25 tỷ đồng  Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) Thửa đất: Diện tích: 27,2 m2 ~ 3,0 m x 10,6 m Hình […]