Quản trị cuộc đời

  • Nếu bạn không thể sống lâu hơn, hãy sống sâu hơn.

  • Mọi thứ đều có nhân quả, nó đang chờ thời điểm bất ngờ cho lần gặp gỡ thôi. Đừng nhầm là gieo mà không gặt.

  • Làm sao để có kinh nghiệm? Khi trải qua hết những điều KINH khủng, bạn mới NGHIỆM ra những bài học để đời.

  • Muốn có thứ gì tốt thì không dễ dàng. Nỗ lực! Thứ gì dễ dàng thì thường không tốt. Cẩn thận!

  • Muốn biết thời gian, xem đồng hồ. Muốn có thời gian, hãy làm kế hoạch.

  • Dù không biết đọc, biết viết, mọi người đều có thể nói xin lỗi – cảm ơn. Không có lý do cho việc bạn không thể nói.

  • Xây dựng mối quan hệ không phải là tim kiếm điểm giống và khác nhau, mà là cùng tạo thành những điểm phù hợp nhau.

  • Dân số thế giới hơn 7 tỷ người, Đức Phật và Chúa Trời hẳn rất bận rộn. Hãy tự vận động trong lúc chờ đến lượt mình được ban may mắn.

  • Không lựa chọn cũng là một lựa chọn.

  • Mọi thứ có thể quên, nhưng đừng quên thực hiện ước mơ của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *