Quản trị cuộc đời

  • Nếu bạn không thể sống lâu hơn, hãy sống sâu hơn.

  • Mọi thứ đều có nhân quả, nó đang chờ thời điểm bất ngờ cho lần gặp gỡ thôi. Đừng nhầm là gieo mà không gặt.

  • Làm sao để có kinh nghiệm? Khi trải qua hết những điều KINH khủng, bạn mới NGHIỆM ra những bài học để đời.

  • Muốn có thứ gì tốt thì không dễ dàng. Nỗ lực! Thứ gì dễ dàng thì thường không tốt. Cẩn thận!

  • Muốn biết thời gian, xem đồng hồ. Muốn có thời gian, hãy làm kế hoạch.

  • Dù không biết đọc, biết viết, mọi người đều có thể nói xin lỗi – cảm ơn. Không có lý do cho việc bạn không thể nói.

  • Xây dựng mối quan hệ không phải là tim kiếm điểm giống và khác nhau, mà là cùng tạo thành những điểm phù hợp nhau.

  • Dân số thế giới hơn 7 tỷ người, Đức Phật và Chúa Trời hẳn rất bận rộn. Hãy tự vận động trong lúc chờ đến lượt mình được ban may mắn.

  • Không lựa chọn cũng là một lựa chọn.

  • Mọi thứ có thể quên, nhưng đừng quên thực hiện ước mơ của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.