Nhà Đất bán Quận Thủ Đức

GIÁ BÁN  Từ 3.100.000 đồng/m2 đến 19.500.000 đồng/m2
PHÁP LÝ  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( Sổ hồng, Sổ đỏ Chính Chủ )
DIỆN TÍCH
DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
DIỆN TÍCH SÀN
HÌNH THỨC SỬ DỤNG
SỐ TẦNG
KẾT CẤU
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG  Đất ở tại đô thị
THỜI HẠN SỬ DỤNG  Lâu dài
NGUỒN GỐC SỬ DỤNG  Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Cấp hạng; Năm hoàn thành xây dựng; Thời hạn sở hữu

VỊ TRÍ & GIÁ BÁN

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

Tên đường GIÁ
LÊ VĂN NINH 19,500
VÕ VĂN NGÂN 17,600
KHA VẠN CÂN 17,300
PHẠM VĂN ĐỒNG 12,600
ĐOÀN CÔNG HỚN 8,400
TÔ NGỌC VÂN 8,000
THỐNG NHẤT(PHƯỜNG BÌNH THỌ) 8,000
HOÀNG DIỆU 2 8,000
DÂN CHỦ (PHƯỜNG BÌNH THỌ) 8,000
NGUYỄN VĂN BÁ (PHƯỜNG BÌNH THỌ, TRƯỜNG THỌ) 7,900
HỒ VĂN TƯ 7,400
TÔ VĨNH DIỆN 7,000
ĐẶNG VĂN BI 7,000
ĐƯỜNG SỐ 6 PHƯỜNG LINH CHIỂU 6,600
ĐƯỜNG SỐ 5, HIỆP BÌNH CHÁNH 6,600
ĐẶNG THỊ RÀNH 6,600
QUỐC LỘ 13 MỚI 6,300
TRƯƠNG VĂN NGƯ 6,200
KHU LÀNG ĐẠI HỌC  (PHƯỜNG BÌNH THỌ) 6,200
HIỆP BÌNH 6,200
LAM SƠN 6,100
TAM HÀ 5,500
DƯƠNG VĂN CAM 5,400
QUỐC LỘ 13 CŨ 5,200
ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG LINH TÂY 5,200
ĐƯỜNG SỐ 17 PHƯỜNG LINH CHIỂU 5,200
ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG LINH TÂY 5,200
TRƯỜNG THỌ (đường số 2) 4,800
QUỐC LỘ 1K (KHA VẠN CÂN CŨ) 4,800
LINH TRUNG 4,800
ĐƯỜNG SỐ 35, PHƯỜNG LINH ĐÔNG 4,800
ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH 4,800
ĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH 4,800
CHƯƠNG DƯƠNG 4,800
LÊ VĂN CHÍ 4,600
ĐƯỜNG SỐ 7,  LINH CHIỂU 4,600
QUỐC LỘ 1 4,500
ĐƯỜNG SỐ 30, LINH ĐÔNG 4,500
ĐƯỜNG SỐ 25, LINH ĐÔNG 4,500
ĐƯỜNG SỐ 22, LINH ĐÔNG 4,500
XA LỘ HÀ NỘI (QUỐC LỘ 52) 4,400
GÒ DƯA (HƯƠNG LỘ 25 PHƯỜNG TAM BÌNH) 4,400
ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG LINH TRUNG 4,400
ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG LINH TRUNG 4,400
ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LINH TRUNG 4,400
ĐƯỜNG SỐ 4-PHƯỜNG LINH TRUNG 4,400
ĐƯỜNG SỐ 17, PHƯỜNG HIỆP BÌNH PHƯỚC 4,400
ĐƯỜNG SỐ 11 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ) 4,400
ĐÀO TRINH NHẤT (ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG LINH TÂY 4,400
ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG LINH TRUNG 4,300
ĐƯỜNG SỐ 18, PHƯỜNG LINH TRUNG 4,300
ĐƯỜNG SỐ 17, PHƯỜNG LINH TRUNG 4,300
TAM CHÂU (TAM PHÚ-TAM BÌNH) 4,200
LINH ĐÔNG 4,200
ĐƯỜNG SỐ 38, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH 4,200
ĐƯỜNG SỐ 36 (BẾN ĐÒ), PHƯỜNG LINH ĐÔNG 4,200
ĐƯỜNG SỐ 2 (PHƯỜNG LINH TRUNG) 4,200
TRẦN VĂN NỮA (NGÔ QUYỀN) 4,000
TỈNH LỘ 43 4,000
ĐƯỜNG SỐ 3-PHƯỜNG LINH TRUNG 4,000
ĐƯỜNG SỐ 9 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ) 3,800
ĐƯỜNG SỐ 8 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ) 3,800
ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ 3,800
ĐƯỜNG SỐ 10-PHƯỜNG TAM BÌNH 3,800
TAM BÌNH 3,700
PHÚ CHÂU 3,700
NGUYỄN VĂN LỊCH 3,700
NGÔ CHÍ QUỐC 3,700
LÝ TẾ XUYÊN 3,700
LÊ THỊ HOA, PHƯỜNG BÌNH CHIỂU 3,700
ĐƯỜNG SỐ 9-PHƯỜNG TAM BÌNH 3,700
ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG LINH XUÂN 3,700
ĐƯỜNG SỐ 8 (ĐƯỜNG XUÂN HIỆP), PHƯỜNG LINH XUÂN 3,700
ĐƯỜNG SỐ 7-PHƯỜNG TAM BÌNH 3,700
ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LINH XUÂN 3,700
ĐƯỜNG SỐ 6 PHƯỜNG TAM PHÚ 3,700
ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ 3,700
ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG LINH XUÂN 3,700
ĐƯỜNG SỐ 4 PHƯỜNG TAM PHÚ 3,700
ĐƯỜNG SỐ 4 (LINH TÂY), PHƯỜNG LINH TÂY 3,700
ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG LINH TRUNG 3,700
ĐƯỜNG SỐ 16 PHƯỜNG LINH CHIỂU 3,700
ĐƯỜNG SỐ 12-PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ 3,700
ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG TAM BÌNH 3,700
ĐƯỜNG SỐ 11 (TRUÔNG TRE) 3,700
ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG LINH XUÂN 3,700
ĐƯỜNG SỐ 1 VÀ ĐƯỜNG SỐ 3 (ĐƯỜNG CHỮ U), PHƯỜNG LINH XUÂN 3,700
ĐƯỜNG BÌNH PHÚ-PHƯỜNG TAM PHÚ 3,700
ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG LINH ĐÔNG 3,700
CÂY KEO 3,700
BỒI HOÀN (ĐƯỜNG SỐ 14) 3,700
BÌNH CHIỂU 3,700
(ĐƯỜNG SỐ 5) BÀ GIANG 3,700
CÁC ĐƯỜNG NHÁNH LÊN CẦU VƯỢT GÒ DƯA, PHƯỜNG TAM BÌNH 3,220
ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG LINH XUÂN 3,100
ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG LINH XUÂN 3,100