Giá bán trung bình nhà, căn hộ, đất Quận Bình Thạnh [08/2019]

  • Nhà mặt tiền: 167 triệu đồng/m2
  • Nhà hẻm: 114 triệu đồng/m2
  • Căn hộ: 49 triệu đồng/m2
  • Đất: 48 triệu đồng/m2

Bảng giá chi tiết theo các tuyến đường Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Cột 1 là Tên Đường; Cột 2 là Mức giá bán trung bình (đồng/m2), thời gian tính từ 3 – 12 tháng (Nguồn dữ liệu từ các trang website bất động sản nhà đất).

Giá bán trung bình nhà, căn hộ, đất Quận Bình Thạnh [08/2019]
Giá bán trung bình nhà, căn hộ, đất Quận Bình Thạnh [08/2019]