Giá bán trung bình nhà, căn hộ, đất Quận 7 [08/2019]

  • Nhà mặt tiền[ 134 ] triệu đồng/m2
  • Nhà hẻm[ 83 ] triệu đồng/m2
  • Căn hộ: [ 36 ] triệu đồng/m2
  • Đất: [ 48 ] triệu đồng/m2

Bảng giá chi tiết theo các tuyến đường Quận 7, TP.HCM.

Cột 1 là Tên Đường; Cột 2 là Mức giá bán trung bình (đồng/m2), thời gian tính từ 3 – 12 tháng (Nguồn dữ liệu từ các trang website bất động sản nhà đất).

Giá bán trung bình nhà, căn hộ, đất	Quận 7	[08/2019]
Giá bán trung bình nhà, căn hộ, đất Quận 7 [08/2019]