Giá bán trung bình nhà, căn hộ, đất Quận 10 [08/2019]

  • Nhà mặt tiền[ 249 ] triệu đồng/m2
  • Nhà hẻm[ 160 ] triệu đồng/m2
  • Căn hộ: [ 52 ] triệu đồng/m2
  • Đất: [ 121 ] triệu đồng/m2

Bảng giá chi tiết theo các tuyến đường Quận 10, TP.HCM.

Cột 1 là Tên Đường; Cột 2 là Mức giá bán trung bình (đồng/m2), thời gian tính từ 3 – 12 tháng (Nguồn dữ liệu từ các trang website bất động sản nhà đất).


Giá bán trung bình nhà, căn hộ, đất Quận 10 [08/2019]
Giá bán trung bình nhà, căn hộ, đất Quận 10 [08/2019]