Giá bán trung bình nhà, căn hộ, đất Quận Tân Bình [08/2019]

  • Mặt tiền: [ 171 ] triệu đồng/m2
  • Hẻm: [ 122 ] triệu đồng/m2
  • Căn hộ:  [ 42 ] triệu đồng/m2
  • Đất: [ 49 ] triệu đồng/m2