Giá bán trung bình nhà, căn hộ, đất Quận, Huyện Tp.HCM [09/2019]

Cột 1 là Tên Quận, Huyện; Cột 2 là Mức giá bán trung bình (đồng/m2), thời gian tính từ 3 – 12 tháng (Nguồn dữ liệu từ các trang website bất động sản nhà đất).


Giá bán trung bình nhà, căn hộ, đất Quận, Huyện Tp.HCM [09/2019]
Giá bán trung bình nhà, căn hộ, đất Quận, Huyện Tp.HCM [09/2019]             
So với tháng 08/2019 thì

  • Quận 8: Tăng [66 – 64,9] triệu đồng/m2
  • Quận 2: Giảm [83,7 – 95,5] triệu đồng/m2
  • Quận Bình Tân: Giảm [57,3 – 60,2] triệu đồng/m2
  • Quận Thủ Đức: Giảm [48,2 – 50,7] triệu đồng/m2
  • Huyện Nhà Bè: Tăng [38,1 – 37,5] triệu đồng/m2
  • Các Quận, Huyện còn lại giá không đổi.