Giá bán NHÀ ĐẤT

QUẬN GIÁ BÁN
NHÀ BÁN QUẬN 1 Từ 19.500.000 đồng/m2 đến 162.000.000 đồng/m2
NHÀ BÁN QUẬN 2   Từ 3.700.000 đồng/m2 đến 22.000.000 đồng/m2
NHÀ ĐẤT BÁN QUẬN 3  Từ 26.400.000 đồng/m2 đến 79.200.000 đồng/m2
NHÀ ĐẤT BÁN QUẬN 4  Từ 8.700.000 đồng/m2 đến 34.500.000 đồng/m2
NHÀ BÁN QUẬN 5  Từ 17.200.000 đồng/m2 đến 66.000.000 đồng/m2
NHÀ BÁN QUẬN 6  Từ 6.700.000 đồng/m2 đến 43.600.000 đồng/m2
NHÀ ĐẤT BÁN QUẬN 7  Từ 2.600.000 đồng/m2 đến 24.200.000 đồng/m2
NHÀ BÁN QUẬN 8  Từ 2.800.000 đồng/m2 đến 25.800.000 đồng/m2
NHÀ ĐẤT BÁN QUẬN 9  Từ 1.500.000 đồng/m2 đến 13.500.000 đồng/m2
NHÀ ĐẤT BÁN QUẬN 10  Từ 15.000.000 đồng/m2 đến 44.000.000 đồng/m2
NHÀ ĐẤT BÁN QUẬN 11   Từ 8.640.000 đồng/m2 đến 39.600.000 đồng/m2 
NHÀ ĐẤT BÁN QUẬN 12  Từ 1.700.000 đồng/m2 đến 8.750.000 đồng/m2
NHÀ ĐẤT BÁN GIÁ BÁN
    NHÀ ĐẤT BÁN QUẬN GÒ VẤP  Từ 4.000.000 đồng/m2 đến 19.400.000 đồng/m2
    NHÀ ĐẤT BÁN QUẬN BÌNH THẠNH  Từ 8.400.000 đồng/m2 đến 38.000.000 đồng/m2
    NHÀ ĐẤT BÁN QUẬN BÌNH TÂN   Từ 2.300.000 đồng/m2 đến 14.000.000 đồng/m2
    NHÀ ĐẤT BÁN QUẬN PHÚ NHUẬN   Từ 12.600.000 đồng/m2 đến 48.000.000 đồng/m2
NHÀ ĐẤT bán  Giá bán
NHÀ ĐẤT bán Quận Thủ Đức   Từ 3.100.000 đồng/m2 đến 19.500.000 đồng/m2
NHÀ ĐẤT bán Quận Tân Bình   Từ 5.900.000 đồng/m2 đến 39.600.000 đồng/m2
NHÀ ĐẤT bán Quận Tân Phú   Từ 4.800.000 đồng/m2 đến 16.800.000 đồng/m2
NHÀ ĐẤT bán  Giá bán
NHÀ ĐẤT bán Huyện Bình Chánh  Từ 400.000 đồng/m2 đến 16.000.000 đồng/m2
NHÀ ĐẤT bán Huyện Hóc Môn  Từ 390.000 đồng/m2 đến 6.750.000 đồng/m2
NHÀ ĐẤT bán Huyện Nhà Bè  Từ 1.440.000 đồng/m2 đến 8.000.000 đồng/m2
NHÀ ĐẤT bán Huyện Củ Chi  Từ 230.000 đồng/m2 đến 2.110.000 đồng/m2
NHÀ ĐẤT bán Huyện Cần Giờ  Từ 170.000 đồng/m2 đến 1.840.000 đồng/m2