Giá bán nhà đất tại Quận Tân Phú

Giá bán nhà đất, căn hộ Quận Tân Phú khá đa dạng, chia nhiều phân khúc khác nhau từ nhỏ cho đến lớn, đáp ứng nhu cầu đa dạng để ở, đầu tư hay kinh doanh. Nhìn chung giá bán bất động sản luôn tăng theo thời gian; Chi phí cơ hội của việc giữ tiền phản ánh trong lãi suất thị trường, theo đó chi phí cơ hội của việc giữ tiền là mức lãi suất mà lẽ ra đã có được nếu như tiền được đầu tư vào các tài sản sinh lãi thay vì được giữ dưới dạng tiền mặt; Do đó, kênh bất động sản luôn là một lựa chọn hấp dẫn bởi nhiều yếu tố như là tài sản sở hữu, có thể cho thuê, tránh lạm phát, tỷ suất sinh lời cao, …

Giá bán nhà đất tại Quận Tân Phú phụ thuộc vào cung và cầu của thị trường nhất đất Tân Phú. Cung bất động sản có tính chất khan hiếm; Cầu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mua nhà để ở, đầu tư, kinh doanh và có thể tất cả, tuy nhiên cái quan trọng là khả năng tài chính, tức là tiền sẽ quyết định tất cả.

Cùng vị trí tuyến đường, giá bán nhà đất khác biệt rất lớn giữa mặt tiềnhẻm; Cùng diện tích nếu chiều ngang chiều dài khác nhau, giá bán nhà đất sẽ khác nhau; Chiều rộng của hẻm, mặt tiền đường sẽ có sự chênh lệch về giá bán; Tính thanh khoản của nhà, đất căn hộ là một yếu tố rất quan trọng quyết định giá bán.

Tân Phú là Quận nội thành mới được thành lập vào năm 2003.

 • Đông giáp quận Tân Bình;
 • Tây giáp quận Bình Tân;
 • Nam giáp các quận 6,11;
 • Bắc giáp quận 12.
Đông giáp quận Tân Bình; Tây giáp quận Bình Tân; Nam giáp các quận 6,11; Bắc giáp quận 12.

Quận Tân Phú phân chia thành 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường: Tân Sơn Nhì, Tây Thạnh, Sơn Kỳ, Tân Quý, Tân Thành, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Phú Trung, Hòa Thạnh, Hiệp Tân, Tân Thới Hòa.

Phường Tân Sơn Nhì

 • Diện tích tự nhiên: 112 ha;
 • Đông giáp quận Tân Bình; Tây giáp phường Tân Quý; Nam giáp phường Tân Thành, Bắc giáp các phường Tây Thạnh, Sơn Kỳ;
 • Gồm các tuyến đường Âu Cơ, Cầu Xéo, Diệp Minh Châu, Gò Dầu, Lê Đình Thám, Lũy Bán Bích, Nguyễn Cửu Đàm, Nguyễn Quý Anh, …
Phường Tân Sơn Nhì. Diện tích tự nhiên: 112 ha; Đông giáp quận Tân Bình; Tây giáp phường Tân Quý; Nam giáp phường Tân Thành, Bắc giáp các phường Tây Thạnh, Sơn Kỳ. Gồm các tuyến đường Âu Cơ, Cầu Xéo, Diệp Minh Châu, Gò Dầu, Lê Đình Thám, Lũy Bán Bích, Nguyễn Cửu Đàm, Nguyễn Quý Anh, ...
Phường Tân Sơn Nhì. Diện tích tự nhiên: 112 ha; Đông giáp quận Tân Bình; Tây giáp phường Tân Quý; Nam giáp phường Tân Thành, Bắc giáp các phường Tây Thạnh, Sơn Kỳ. Gồm các tuyến đường Âu Cơ, Cầu Xéo, Diệp Minh Châu, Gò Dầu, Lê Đình Thám, Lũy Bán Bích, Nguyễn Cửu Đàm, Nguyễn Quý Anh, …

Phường Tây Thạnh

 • Diện tích tự nhiên: 356,73 ha;
 • Đông giáp quận Tân Bình; Tây giáp phường Sơn Kỳ; Nam giáp các phường Sơn Kỳ, Tân Sơn Nhì; Bắc giáp quận 12;
 • Gồm các tuyến đường Chế Lan Viên, Dương Đức Hiền, Hồ Đắc Di, Lê Trọng Tấn, Lưu Chí Hiếu, Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Hữu Tiến, CN1, …
Phường Tây Thạnh. Diện tích tự nhiên: 356,73 ha; Đông giáp quận Tân Bình; Tây giáp phường Sơn Kỳ; Nam giáp các phường Sơn Kỳ, Tân Sơn Nhì; Bắc giáp quận 12; Gồm các tuyến đường Chế Lan Viên, Dương Đức Hiền, Hồ Đắc Di, Lê Trọng Tấn, Lưu Chí Hiếu, Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Hữu Tiến, CN1, …
Phường Tây Thạnh. Diện tích tự nhiên: 356,73 ha; Đông giáp quận Tân Bình; Tây giáp phường Sơn Kỳ; Nam giáp các phường Sơn Kỳ, Tân Sơn Nhì; Bắc giáp quận 12; Gồm các tuyến đường Chế Lan Viên, Dương Đức Hiền, Hồ Đắc Di, Lê Trọng Tấn, Lưu Chí Hiếu, Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Hữu Tiến, CN1, …

Phường Sơn Kỳ

 • Diện tích tự nhiên: 212 ha
 • Đông và Bắc giáp Phường Tây Thạnh; Tây giáp quận Bình Tân; Nam giáp các phường Tân Quý, Tân Sơn Nhì;
 • Gồm các tuyến đường Bình Long, Bờ Bao Tân Thắng, Dương Văn Dương, Lê Trọng Tấn, Lê Trung Đình, Sơn Kỳ, Tân Kỳ Tân Quý, Đỗ Nhuận, Đô Đốc Chấn, Đoàn Giỏi, …
Phường Sơn Kỳ. Diện tích tự nhiên: 212 ha Đông và Bắc giáp Phường Tây Thạnh; Tây giáp quận Bình Tân; Nam giáp các phường Tân Quý, Tân Sơn Nhì; Gồm các tuyến đường Bình Long, Bờ Bao Tân Thắng, Dương Văn Dương, Lê Trọng Tấn, Lê Trung Đình, Sơn Kỳ, Tân Kỳ Tân Quý, Đỗ Nhuận, Đô Đốc Chấn, Đoàn Giỏi, …
Phường Sơn Kỳ. Diện tích tự nhiên: 212 ha Đông và Bắc giáp Phường Tây Thạnh; Tây giáp quận Bình Tân; Nam giáp các phường Tân Quý, Tân Sơn Nhì; Gồm các tuyến đường Bình Long, Bờ Bao Tân Thắng, Dương Văn Dương, Lê Trọng Tấn, Lê Trung Đình, Sơn Kỳ, Tân Kỳ Tân Quý, Đỗ Nhuận, Đô Đốc Chấn, Đoàn Giỏi, …

Phường Tân Quý

 • Diện tích tự nhiên: 178,49 ha;
 • Đông giáp các phường Tân Sơn Nhì, Tân Thành; Tây giáp quận Bình Tân; Nam giáp phường Phú Thọ Hòa; Bắc giáp phường Sơn Kỳ;
 • Gồm các tuyến đường Gò Dầu, Hoàng Văn Hòe, Lê Liễu, Lê Sát, Lê Thúc Hoạch, Lê Đình Thám, …
Phường Tân Quý. Diện tích tự nhiên: 178,49 ha; Đông giáp các phường Tân Sơn Nhì, Tân Thành; Tây giáp quận Bình Tân; Nam giáp phường Phú Thọ Hòa; Bắc giáp phường Sơn Kỳ; Gồm các tuyến đường Gò Dầu, Hoàng Văn Hòe, Lê Liễu, Lê Sát, Lê Thúc Hoạch, Lê Đình Thám, …
Phường Tân Quý. Diện tích tự nhiên: 178,49 ha; Đông giáp các phường Tân Sơn Nhì, Tân Thành; Tây giáp quận Bình Tân; Nam giáp phường Phú Thọ Hòa; Bắc giáp phường Sơn Kỳ; Gồm các tuyến đường Gò Dầu, Hoàng Văn Hòe, Lê Liễu, Lê Sát, Lê Thúc Hoạch, Lê Đình Thám, …

Phường Tân Thành

 • Diện tích tự nhiên: 99,49 ha;
 • Đông giáp quận Tân Bình; Tây giáp phường Tân Quý; Nam giáp các phường Phú Thọ Hòa, Hòa Thạnh; Bắc giáp phường Tân Sơn Nhì;
 • Gồm các tuyến đường Âu Cơ, Bác Ái, Cách Mạng, Chu Văn An, Dân Chủ, Dân Tộc, Hàn Mặc Tử, Hồ Ngọc Cẩn, Lũy Bán Bích …
Phường Tân Thành. Diện tích tự nhiên: 99,49 ha; Đông giáp quận Tân Bình; Tây giáp phường Tân Quý; Nam giáp các phường Phú Thọ Hòa, Hòa Thạnh; Bắc giáp phường Tân Sơn Nhì; Gồm các tuyến đường Âu Cơ, Bác Ái, Cách Mạng, Chu Văn An, Dân Chủ, Dân Tộc, Hàn Mặc Tử, Hồ Ngọc Cẩn, Lũy Bán Bích …  
Phường Tân Thành. Diện tích tự nhiên: 99,49 ha; Đông giáp quận Tân Bình; Tây giáp phường Tân Quý; Nam giáp các phường Phú Thọ Hòa, Hòa Thạnh; Bắc giáp phường Tân Sơn Nhì; Gồm các tuyến đường Âu Cơ, Bác Ái, Cách Mạng, Chu Văn An, Dân Chủ, Dân Tộc, Hàn Mặc Tử, Hồ Ngọc Cẩn, Lũy Bán Bích …

Phường Phú Thọ Hòa

 • Diện tích tự nhiên: 123,22 ha;
 • Đông giáp phường Hòa Thạnh; Tây giáp quận Bình Tân; Nam giáp phường Phú Thạnh; Bắc giáp các phường Tân Quý, Tân Thành;
 • Gồm các tuyến đường Bình Long, Bùi Cẩm Hổ, Hoàng Ngọc Phách, Lê Cảnh Tuân, Lê Lăng, Lê Lư, Lê Quốc Trinh, Lê Thiệt, Lê Thúc Hoạch, Lê Văn Phan, Lê Vĩnh Hòa, Lũy Bán Bích, Nguyễn Nhữ Lãm, Nguyễn Sơn, Phạm Vấn, Phạm Văn Xảo, Phú Thọ Hòa, Thoại Ngọc Hầu, Trịnh Lỗi, Văn Cao, Võ Hoành, Vườn Lài, Đàm Thận Huy, Đinh Liệt, Đỗ Đức Dục.
Phường Phú Thọ Hòa. Diện tích tự nhiên: 123,22 ha; Đông giáp phường Hòa Thạnh; Tây giáp quận Bình Tân; Nam giáp phường Phú Thạnh; Bắc giáp các phường Tân Quý, Tân Thành; Gồm các tuyến đường Bình Long, Bùi Cẩm Hổ, Hoàng Ngọc Phách, Lê Cảnh Tuân, Lê Lăng, Lê Lư, Lê Quốc Trinh, Lê Thiệt, Lê Thúc Hoạch, Lê Văn Phan, Lê Vĩnh Hòa, Lũy Bán Bích, Nguyễn Nhữ Lãm, Nguyễn Sơn, Phạm Vấn, Phạm Văn Xảo, Phú Thọ Hòa, Thoại Ngọc Hầu, Trịnh Lỗi, Văn Cao, Võ Hoành, Vườn Lài, Đàm Thận Huy, Đinh Liệt, Đỗ Đức Dục. 
Phường Phú Thọ Hòa. Diện tích tự nhiên: 123,22 ha; Đông giáp phường Hòa Thạnh; Tây giáp quận Bình Tân; Nam giáp phường Phú Thạnh; Bắc giáp các phường Tân Quý, Tân Thành; Gồm các tuyến đường Bình Long, Bùi Cẩm Hổ, Hoàng Ngọc Phách, Lê Cảnh Tuân, Lê Lăng, Lê Lư, Lê Quốc Trinh, Lê Thiệt, Lê Thúc Hoạch, Lê Văn Phan, Lê Vĩnh Hòa, Lũy Bán Bích, Nguyễn Nhữ Lãm, Nguyễn Sơn, Phạm Vấn, Phạm Văn Xảo, Phú Thọ Hòa, Thoại Ngọc Hầu, Trịnh Lỗi, Văn Cao, Võ Hoành, Vườn Lài, Đàm Thận Huy, Đinh Liệt, Đỗ Đức Dục.

Phường Phú Thạnh

 • Diện tích tự nhiên: 114 ha;
 • Đông giáp phường Hòa Thạnh; Tây giáp quận Bình Tân; Nam giáp phường Hiệp Tân; Bắc giáp phường Phú Thọ Hòa;
 • Gồm các tuyến đường Bình Long, Hiền Vương, Lê Cao Lãng, Lê Khôi, Lê Lâm, Lê Niệm, Lê Sao, Lũy Bán Bích, Nguyễn Chích, Nguyễn Lý, Nguyễn Sơn, Phạm Văn Xảo, Phan Văn Năm, Quách Đình Bảo, Thạch Lam, Thoại Ngọc Hầu, Trần Quang Cơ, Trần Thủ Độ, Văn Cao, Võ Văn Dũng, Đinh Liệt, Đỗ Bí, Đỗ Đức Dục.
Phường Phú Thạnh. Diện tích tự nhiên: 114 ha; Đông giáp phường Hòa Thạnh; Tây giáp quận Bình Tân; Nam giáp phường Hiệp Tân; Bắc giáp phường Phú Thọ Hòa; Gồm các tuyến đường Bình Long, Hiền Vương, Lê Cao Lãng, Lê Khôi, Lê Lâm, Lê Niệm, Lê Sao, Lũy Bán Bích, Nguyễn Chích, Nguyễn Lý, Nguyễn Sơn, Phạm Văn Xảo, Phan Văn Năm, Quách Đình Bảo, Thạch Lam, Thoại Ngọc Hầu, Trần Quang Cơ, Trần Thủ Độ, Văn Cao, Võ Văn Dũng, Đinh Liệt, Đỗ Bí, Đỗ Đức Dục.
Phường Phú Thạnh. Diện tích tự nhiên: 114 ha; Đông giáp phường Hòa Thạnh; Tây giáp quận Bình Tân; Nam giáp phường Hiệp Tân; Bắc giáp phường Phú Thọ Hòa; Gồm các tuyến đường Bình Long, Hiền Vương, Lê Cao Lãng, Lê Khôi, Lê Lâm, Lê Niệm, Lê Sao, Lũy Bán Bích, Nguyễn Chích, Nguyễn Lý, Nguyễn Sơn, Phạm Văn Xảo, Phan Văn Năm, Quách Đình Bảo, Thạch Lam, Thoại Ngọc Hầu, Trần Quang Cơ, Trần Thủ Độ, Văn Cao, Võ Văn Dũng, Đinh Liệt, Đỗ Bí, Đỗ Đức Dục.

Phường Phú Trung

 • Diện tích tự nhiên: 89,65 ha;
 • Đông giáp quận Tân Bình; Tây và Bắc giáp phường Hòa Thạnh; Nam giáp quận 11;
 • Gồm các tuyến đường Âu Cơ, Hòa Bình, Hoàng Xuân Nhị, Huỳnh Văn Chính, Kênh Tân Hóa, Khuông Việt, Lê Ngã, Nguyễn Minh Châu, Trịnh Đình Thảo, Trịnh Đình Trọng, …
Phường Phú Trung. Diện tích tự nhiên: 89,65 ha; Đông giáp quận Tân Bình; Tây và Bắc giáp phường Hòa Thạnh; Nam giáp quận 11; Gồm các tuyến đường Âu Cơ, Hòa Bình, Hoàng Xuân Nhị, Huỳnh Văn Chính, Kênh Tân Hóa, Khuông Việt, Lê Ngã, Nguyễn Minh Châu, Trịnh Đình Thảo, Trịnh Đình Trọng, ... 
Phường Phú Trung. Diện tích tự nhiên: 89,65 ha; Đông giáp quận Tân Bình; Tây và Bắc giáp phường Hòa Thạnh; Nam giáp quận 11; Gồm các tuyến đường Âu Cơ, Hòa Bình, Hoàng Xuân Nhị, Huỳnh Văn Chính, Kênh Tân Hóa, Khuông Việt, Lê Ngã, Nguyễn Minh Châu, Trịnh Đình Thảo, Trịnh Đình Trọng, …

Phường Hòa Thạnh

 • Diện tích tự nhiên: 93,08 ha;
 • Đông giáp phường Phú Trung; Tây giáp các phường Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Hiệp Tân; Nam giáp phường Tân Thới Hòa; Bắc giáp phường Tân Thành;
 • Gồm các tuyến đường Âu Cơ, Hòa Bình, Huỳnh Thiện Lộc, Kênh Tân Hóa, Lũy Bán Bích, Tân Thành, Thoại Ngọc Hầu, Trịnh Đình Thảo, Trịnh Đình Trọng.
Phường Hòa Thạnh. Diện tích tự nhiên: 93,08 ha; Đông giáp phường Phú Trung; Tây giáp các phường Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Hiệp Tân; Nam giáp phường Tân Thới Hòa; Bắc giáp phường Tân Thành; Gồm các tuyến đường Âu Cơ, Hòa Bình, Huỳnh Thiện Lộc, Kênh Tân Hóa, Lũy Bán Bích, Tân Thành, Thoại Ngọc Hầu, Trịnh Đình Thảo, Trịnh Đình Trọng. 
Phường Hòa Thạnh. Diện tích tự nhiên: 93,08 ha; Đông giáp phường Phú Trung; Tây giáp các phường Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Hiệp Tân; Nam giáp phường Tân Thới Hòa; Bắc giáp phường Tân Thành; Gồm các tuyến đường Âu Cơ, Hòa Bình, Huỳnh Thiện Lộc, Kênh Tân Hóa, Lũy Bán Bích, Tân Thành, Thoại Ngọc Hầu, Trịnh Đình Thảo, Trịnh Đình Trọng.

Phường Hiệp Tân

 • Diện tích tự nhiên: 112,90 ha;
 • Đông giáp các phường Hòa Thạnh, Tân Thới Hòa; Tây giáp quận Bình Tân; Nam giáp phường Tân Thới Hòa; Bắc giáp phường Phú Thạnh;
 • Gồm các tuyến đường Bùi Thế Mỹ, Cây Keo, Chu Thiện, Dương Khuê, Hòa Bình, Hoàng Thiếu Hoa, Lê Quang Chiểu, Lương Trúc Đàm, Lũy Bán Bích, Lý Thánh Tông, Nguyễn Lý, Nguyễn Mỹ Ca, Phan Anh, Quách Vũ, Thạch Lam, Thoại Ngọc Hầu, Tô Hiệu, Trần Văn Giáp, Ỷ Lan.
Phường Hiệp Tân. Diện tích tự nhiên: 112,90 ha; Đông giáp các phường Hòa Thạnh, Tân Thới Hòa; Tây giáp quận Bình Tân; Nam giáp phường Tân Thới Hòa; Bắc giáp phường Phú Thạnh; Gồm các tuyến đường Bùi Thế Mỹ, Cây Keo, Chu Thiện, Dương Khuê, Hòa Bình, Hoàng Thiếu Hoa, Lê Quang Chiểu, Lương Trúc Đàm, Lũy Bán Bích, Lý Thánh Tông, Nguyễn Lý, Nguyễn Mỹ Ca, Phan Anh, Quách Vũ, Thạch Lam, Thoại Ngọc Hầu, Tô Hiệu, Trần Văn Giáp, Ỷ Lan.
Phường Hiệp Tân. Diện tích tự nhiên: 112,90 ha; Đông giáp các phường Hòa Thạnh, Tân Thới Hòa; Tây giáp quận Bình Tân; Nam giáp phường Tân Thới Hòa; Bắc giáp phường Phú Thạnh; Gồm các tuyến đường Bùi Thế Mỹ, Cây Keo, Chu Thiện, Dương Khuê, Hòa Bình, Hoàng Thiếu Hoa, Lê Quang Chiểu, Lương Trúc Đàm, Lũy Bán Bích, Lý Thánh Tông, Nguyễn Lý, Nguyễn Mỹ Ca, Phan Anh, Quách Vũ, Thạch Lam, Thoại Ngọc Hầu, Tô Hiệu, Trần Văn Giáp, Ỷ Lan.

Phường Tân Thới Hòa

 • Diện tích tự nhiên: 114,60 ha;
 • Đông giáp quận 11; Tây giáp quận Bình Tân; Nam giáp quận 6; Bắc giáp các phường Hòa Thạnh, Hiệp Tân;
 • Gồm các tuyến đường Bùi Cẩm Hổ, Hòa Bình, Kênh Tân Hóa, Lê Lăng, Lương Minh Nguyệt, Phan Anh, Tô Hiệu, …
Phường Tân Thới Hòa. Diện tích tự nhiên: 114,60 ha; Đông giáp quận 11; Tây giáp quận Bình Tân; Nam giáp quận 6; Bắc giáp các phường Hòa Thạnh, Hiệp Tân; Gồm các tuyến đường Bùi Cẩm Hổ, Hòa Bình, Kênh Tân Hóa, Lê Lăng, Lương Minh Nguyệt, Phan Anh, Tô Hiệu, … 
Phường Tân Thới Hòa. Diện tích tự nhiên: 114,60 ha; Đông giáp quận 11; Tây giáp quận Bình Tân; Nam giáp quận 6; Bắc giáp các phường Hòa Thạnh, Hiệp Tân; Gồm các tuyến đường Bùi Cẩm Hổ, Hòa Bình, Kênh Tân Hóa, Lê Lăng, Lương Minh Nguyệt, Phan Anh, Tô Hiệu, …

Giá bán nhà đất tại Quận Tân Phú/KTBĐS