Danh mục: LUẬT nhà đất

LUẬT Xây dựng [ Luật số: 50/2014/QH13 ]LUẬT Xây dựng [ Luật số: 50/2014/QH13 ]

Luật số: 50/2014/QH13 LUẬT Xây dựng Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Xây dựng. >> Xem file pdf [...]

LUẬT Nhà ở [ Luật số: 65/2014/QH13 ]LUẬT Nhà ở [ Luật số: 65/2014/QH13 ]

Luật số: 65/2014/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Nhà [...]

Hỏi đáp pháp lý bất động sảnHỏi đáp pháp lý bất động sản

Thắc mắc về mặt bằng thương mại tại chung cư Đất trồng cây lâu năm có thể xây phòng trọ? Chuyển quyền mua, bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước [...]