Giá bán trung bình nhà, căn hộ, đất Quận, Huyện Tp.HCM [09/2019]

So với tháng 08/2019 thì

Quận 8: Tăng [66 – 64,9] triệu đồng/m2
Quận 2: Giảm [83,7 – 95,5] triệu đồng/m2
Quận Bình Tân: Giảm [57,3 – 60,2] triệu đồng/m2
Quận Thủ Đức: Giảm [48,2 – 50,7] triệu đồng/m2
Huyện Nhà Bè: Tăng [38,1 – 37,5] triệu đồng/m2
Các Quận, Huyện còn lại giá không đổi.