Danh mục: Quản trị bán hàng

Ngày nào cũng là ngày tốt, tháng nào cũng là tháng tốt và không có ngày, tháng nào xấuNgày nào cũng là ngày tốt, tháng nào cũng là tháng tốt và không có ngày, tháng nào xấu

Theo Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, không có tháng nào gọi là [...]