Pháp lý bất động sản

Pháp lý nhà đất

Hỏi đáp pháp lý nhà đất

Các vấn đề liên quan đến Quyền sử dụng đất Các vấn đề liên quan đến Giấy phép xây dựng Các vấn đề liên quan đến…

LUẬT Xây dựng [ Luật số: 50/2014/QH13 ]

Luật số: 50/2014/QH13 LUẬT Xây dựng Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Xây dựng.…

LUẬT Nhà ở [ Luật số: 65/2014/QH13 ]

Luật số: 65/2014/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội…

LUẬT Kinh doanh bất động sản [ Luật số: 66/2014/QH13 ]

Luật số: 66/2014/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội…

Các vấn đề có yếu tố nước ngoài

Chương VII. SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI Điều 74. Giấy tờ chứng minh đối tượng và điều…

LUẬT Đất đai [ Luật số: 45/2013/QH13 ]

LUẬT Đất đai [ Luật số: 45/2013/QH13 ]