Bán nhà đường Nguyễn Suý Quận Tân Phú, giá 13,5 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Nguyễn Suý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 13,5 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng […]

Bán nhà đường Phan Anh Quận Tân Phú, giá 14 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Phan Anh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 14 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng […]

Bán nhà đường Tân Hương Quận Tân Phú, giá 14,5 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Tân Hương, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 14,5 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng […]

Bán nhà đường Tân Sơn Nhì Quận Tân Phú, giá 14,8 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 14,8 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ […]

Bán nhà đường Tân Sơn Nhì Quận Tân Phú, giá 12,7 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 12,7 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ […]

Bán nhà đường Thoại Ngọc Hầu Quận Tân Phú, giá 11,3 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Thoại Ngọc Hầu, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 11,3 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ […]