Bán nhà đường Đường A Quận Tân Phú, giá 25,0 tỷ đồng

Vị trí: [mặt tiền] đường Đường A, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [  25,0 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & […]

Bán nhà đường Diệp Minh Châu Quận Tân Phú, giá 9,5 tỷ đồng

Vị trí: [mặt tiền] đường Diệp Minh Châu, phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 9,5 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ […]

Bán nhà đường Diệp Minh Châu Quận Tân Phú, giá 17,0 tỷ đồng

Vị trí: [mặt tiền] đường Diệp Minh Châu, phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 17,0 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ […]

Bán nhà đường Nguyễn Hữu Tiến Quận Tân Phú, giá 15,2 tỷ đồng

Vị trí: [mặt tiền] đường Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 15,2 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ […]

Bán nhà đường Độc Lập Quận Tân Phú, giá 13,5 tỷ đồng

Vị trí: [mặt tiền] đường Độc Lập, phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 13,5 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & […]

Bán nhà đường Lê Đình Thám Quận Tân Phú, giá 17,0 tỷ đồng

Vị trí: [mặt tiền] đường Lê Đình Thám, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 17,0 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ […]