Bán nhà đường Nguyễn Hậu Quận Tân Phú, giá 5,6 tỷ đồng

Vị trí: [mặt tiền] đường Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 5,6 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ […]

Bán nhà đường Dương Đức Hiền Quận Tân Phú, giá 5,6 tỷ đồng

Vị trí: [hẻm] đường Dương Đức Hiền, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 5,6 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng […]

Bán nhà đường Cầu Xéo Quận Tân Phú, giá 5,7 tỷ đồng

Vị trí: [hẻm] đường Cầu Xéo, phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 5,7 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng […]

Bán nhà đường Nguyễn Văn Yến Quận Tân Phú, giá 5,0 tỷ đồng

Vị trí: [hẻm] đường Nguyễn Văn Yến, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 5,0 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) […]

Bán nhà đường Lê Thúc Hoạch Quận Tân Phú, giá 5,5 tỷ đồng

Vị trí: [hẻm] đường Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 5,5 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & […]

Bán nhà đường Thoại Ngọc Hầu Quận Tân Phú, giá 5,7 tỷ đồng

Vị trí: [hẻm] đường Thoại Ngọc Hầu, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 5,7 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) […]