Bán nhà đường Trường Chinh Quận Tân Phú, giá 3,0 tỷ đồng

Vị trí: [hẻm] đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 3,0 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng […]

Bán nhà đường Đỗ Nhuận Quận Tân Phú, giá 2,85 tỷ đồng

Vị trí: [hẻm] đường Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 2,85 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng […]

Bán nhà đường Nguyễn Văn Săng Quận Tân Phú, giá 2,85 tỷ đồng

Vị trí: [hẻm] đường Nguyễn Văn Săng, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 2,85 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) […]

Bán nhà đường Phạm Ngọc Quận Tân Phú, giá 2,35 tỷ đồng

Vị trí: [hẻm] đường Phạm Ngọc, phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 2,35 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ […]

Bán nhà đường Nguyễn Hữu Tiến Quận Tân Phú, giá 2,5 tỷ đồng

Vị trí: [hẻm] đường Nguyễn Hữu Tiến, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 2,5 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) […]

Bán nhà đường Dương Văn Dương Quận Tân Phú, giá 2,5 tỷ đồng

Vị trí: [hẻm] đường Dương Văn Dương, phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 2,5 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ […]