Nhà Đất bán Quận Tân Phú

– GIÁ BÁN: Từ 4.800.000 đồng/m2 đến 16.800.000 đồng/m2

– PHÁP LÝ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( Sổ hồng, Sổ đỏ Chính Chủ )
– DIỆN TÍCH
– DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
– DIỆN TÍCH SÀN
– HÌNH THỨC SỬ DỤNG
– SỐ TẦNG
– KẾT CẤU
– MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG: Đất ở tại đô thị
– THỜI HẠN SỬ DỤNG: Lâu dài
– NGUỒN GỐC SỬ DỤNG: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Cấp hạng; Năm hoàn thành xây dựng; Thời hạn sở hữu.

Nhà Đất bán Quận Tân Phú

GIÁ BÁN  Từ 4.800.000 đồng/m2 đến 16.800.000 đồng/m2 PHÁP LÝ  Giấy chứng nhận quyền sử…

GIÁ BÁN  Từ 4.800.000 đồng/m2 đến 16.800.000 đồng/m2 PHÁP LÝ  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác…

Nhà Đất bán Quận Tân Phú NGUYỄN NGỌC NHỰT

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2 GIÁ BÁN    8,200 PHÁP LÝ  Giấy chứng nhận quyền…

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2 GIÁ BÁN    8,200 PHÁP LÝ  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản…

Nhà Đất bán Quận Tân Phú LÊ ĐÌNH THÁM

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2 GIÁ BÁN    8,200 PHÁP LÝ  Giấy chứng nhận quyền…

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2 GIÁ BÁN    8,200 PHÁP LÝ  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản…

Nhà Đất bán Quận Tân Phú ĐẶNG THẾ PHONG

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2 GIÁ BÁN    7,600 PHÁP LÝ  Giấy chứng nhận quyền…

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2 GIÁ BÁN    7,600 PHÁP LÝ  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản…

Nhà Đất bán Quận Tân Phú ĐƯỜNG D14A

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2 GIÁ BÁN    6,800 PHÁP LÝ  Giấy chứng nhận quyền…

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2 GIÁ BÁN    6,800 PHÁP LÝ  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản…

Nhà Đất bán Quận Tân Phú NGỤY NHƯ KONTUM

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2 GIÁ BÁN    5,800 PHÁP LÝ  Giấy chứng nhận quyền…

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2 GIÁ BÁN    5,800 PHÁP LÝ  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản…

Trân trọng Cảm ơn [ 091 503 0516 ]