Nhà Đất bán đường ĐƯỜNG NHÁNH NỘI BỘ KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ TÂN HƯNG (KIỀU ĐÀM NI TỰ) Quận 7

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2 GIÁ BÁN  5,300 PHÁP LÝ  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( Sổ hồng, Sổ đỏ Chính […]

Nhà Đất bán đường ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ (CỦA CTY VẠN PHÁT HƯNG ĐẦU TƯ) (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) Quận 7

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2 GIÁ BÁN  5,200 PHÁP LÝ  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( Sổ hồng, Sổ đỏ Chính […]

Nhà Đất bán đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ (CỦA CTY TTNT ĐẦU TƯ (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) Quận 7

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2 GIÁ BÁN  5,200 PHÁP LÝ  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( Sổ hồng, Sổ đỏ Chính […]