Nhà, Căn hộ Quận 8 đang bán

Bán nhà hẻm đường Tuy Lý Vương Quận 8, giá 4,7 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Tuy Lý Vương, phường 13, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 4,7 tỷ đồng  Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất (…

Bán nhà hẻm đường Phạm Thế Hiển Quận 8, giá 4,6 tỷ

Vị trí: hẻm đường Phạm Thế Hiển, phường 5, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 4,6 tỷ đồng  Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất (…

Bán nhà hẻm đường Đặng Chất Quận 8, giá 2,15 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Đặng Chất, phường 2, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 2,15 tỷ đồng  Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ…

Bán nhà hẻm Bến Phú Định Quận 8, giá 1,9 tỷ đồng

Vị trí: hẻm Bến Phú Định, phường 16, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 1,9 tỷ đồng  Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất (…

Bán nhà hẻm Bến Phú Định Quận 8, giá 2,55 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường 41 Bến Phú Định, phường 16, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 2,55 tỷ đồng  Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất…

Bán nhà hẻm đường Bông Sao Quận 8, giá 2,45 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Bông Sao, phường 5, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 2,45 tỷ đồng  Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất (…