Pháp lý bất động sản

6 lưu ý trước khi quyết định đặt cọc mua nhà

(1) Pháp lý có hoàn chỉnh không Người mua nhà lấy bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác…

Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHÀ Ở…

Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC (V/v Chuyển nhượng quyền sử dụng…

Đặt cọc và giá trị pháp lý văn bản đặt cọc mua bán nhà

ĐẶT CỌC “ Điều 358, Bộ luật dân sự năm 2005, quy định về đặt cọc như sau: 1. Đặt cọc là việc một bên (sau đây…

Hỏi đáp pháp lý nhà đất

Các vấn đề liên quan đến Quyền sử dụng đất Các vấn đề liên quan đến Giấy phép xây dựng Các vấn đề liên quan đến…

LUẬT Xây dựng [ Luật số: 50/2014/QH13 ]

Luật số: 50/2014/QH13 LUẬT Xây dựng Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Xây dựng.…