Bán nhà hẻm đường Cách Mạng Tháng 8 Quận 3, giá 3,45 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Cách Mạng Tháng 8, phường 10, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 3,45 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng […]

Bán nhà hẻm đường Lê Văn Sỹ Quận 3, giá 4,2 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Lê Văn Sỹ, phường 14, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 4,2 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) […]

Bán nhà hẻm đường Lý Chính Thắng Quận 3, giá 3,1 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Lý Chính Thắng, phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 3,1 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) […]

Bán nhà hẻm đường Lý Chính Thắng Quận 3, giá 3,85 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Lý Chính Thắng, phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 3,85 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) […]

Bán nhà hẻm đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3, giá 4,3 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 4,3 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) […]

Bán nhà hẻm đường Nguyễn Thượng Hiền Quận 3, giá 4,13 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Nguyễn Thượng Hiền, phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 4,13 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) […]

Bán nhà hẻm đường Rạch Bùng Binh Quận 3, giá 3,48 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Rạch Bùng Binh, phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 3,48 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) Thửa đất: […]

Bán nhà hẻm đường Trần Quang Diệu Quận 3, giá 4,8 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Trần Quang Diệu, phường 13, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 4,8 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) Thửa đất: […]

Bán nhà mặt tiền đường Hoàng Sa Quận 3, giá 12,1 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Hoàng Sa, phường 11, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 12,1 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) […]

Bán nhà mặt tiền đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3, giá 15,0 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 15,0 tỷ đồng  Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng […]

Bán nhà hẻm đường Trần Văn Đang Quận 3, giá 11,0 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Trần Văn Đang, phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 11,0 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) Thửa đất: […]

Bán nhà hẻm đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3, giá 17,7 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 17,7 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) Thửa đất: […]

Bán nhà hẻm đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3, giá 16,0 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 16,0 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) […]

Bán nhà hẻm đường Lê Văn Sỹ Quận 3, giá 13,8 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Lê Văn Sỹ, phường 12, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 13,8 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) Thửa đất: […]