Nhà, Căn hộ Quận Thủ Đức đang bán

Nhà Đất bán Quận Thủ Đức

GIÁ BÁN  Từ 3.100.000 đồng/m2 đến 19.500.000 đồng/m2 PHÁP LÝ  Giấy chứng nhận quyền sử…

GIÁ BÁN  Từ 3.100.000 đồng/m2 đến 19.500.000 đồng/m2 PHÁP LÝ  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác…

Trân trọng Cảm ơn [ 091 503 0516 ]