[Tân Phú] lớn hơn 10 tỷ

Nhà bán Quận Tân Phú, Giá bán lớn 10 tỷ đồng

Bán nhà đường Thạch Lam Quận Tân Phú, giá 43,0 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Thạch Lam, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 43,0 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn…

Bán nhà đường Trịnh Đình Thảo Quận Tân Phú, giá 26,0 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Trịnh Đình Thảo, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 26,0 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác…

Bán nhà đường Tân Thành Quận Tân Phú, giá 21,5 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Tân Thành, phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 21,5 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản…

Bán nhà đường Tân Sơn Nhì Quận Tân Phú, giá 42,0 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 42,0 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài…

Bán nhà đường Tân Quý Quận Tân Phú, giá 28,5 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Tân Quý, phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 28,5 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản…

Bán nhà đường Gò Dầu Quận Tân Phú, giá 62 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Gò Dầu, phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 62 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản…