[Tân Phú] lớn hơn 10 tỷ

Nhà bán Quận Tân Phú, Giá bán lớn 10 tỷ đồng

Bán nhà mặt tiền đường Gò Dầu Quận Tân Phú, giá 16,7 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Gò Dầu, phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 16,7 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản…

Bán nhà đường Đỗ Thừa Luông Quận Tân Phú, giá 12,3 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Đỗ Thừa Luông, phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 12,3 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản…

Bán nhà đường Tân Kỳ Tân Quý Quận Tân Phú, giá 13,2 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 13,2 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và…

Bán nhà đường Ngô Quyền Quận Tân Phú, giá 13,5 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Ngô Quyền, phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 13,5 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản…

Bán nhà đường Lê Liễu Quận Tân Phú, giá 35,0 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Lê Liễu, phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 35,0 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản…

Bán nhà đường Đô Đốc Long Quận Tân Phú, giá 11,0 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Đô Đốc Long, phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 11,0 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài…