[Tân Phú] lớn hơn 10 tỷ

Nhà bán Quận Tân Phú, Giá bán lớn 10 tỷ đồng

Bán nhà mặt tiền đường Tân Sơn Nhì Quận Tân Phú, giá 12,9 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 12,9 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác…

Bán nhà mặt tiền đường Phú Thọ Hòa Quận Tân Phú, giá 13,5 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 13,5 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác…

Bán nhà đường Thạch Lam Quận Tân Phú, giá 43,0 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Thạch Lam, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 43,0 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn…

Bán nhà đường Trịnh Đình Thảo Quận Tân Phú, giá 26,0 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Trịnh Đình Thảo, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 26,0 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác…

Bán nhà đường Thoại Ngọc Hầu Quận Tân Phú, giá 35,0 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 35,0 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài…

Bán nhà đường Tân Thành Quận Tân Phú, giá 21,5 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Tân Thành, phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 21,5 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản…