Bán nhà đường Tân Kỳ Tân Quý Quận Tân Phú, giá 18,6 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Tân Kỳ Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 18,6 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & […]

Bán nhà mặt tiền đường Lê Trọng Tấn Quận Tân Phú, giá 12,0 tỷ

Vị trí: mặt tiền đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 12,0 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ […]

Bán nhà mặt tiền đường Gò Dầu Quận Tân Phú, giá 16,7 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Gò Dầu, phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 16,7 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & […]

Bán nhà mặt tiền đường Tân Kỳ Tân Quý Quận Tân Phú, giá 18,5 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 18,5 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ […]

Bán nhà mặt tiền đường Phú Thọ Hoà Quận Tân Phú, giá 11,9 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Phú Thọ Hoà, phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 11,9 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ […]

Bán nhà mặt tiền đường Lũy Bán Bích Quận Tân Phú, giá 14,5 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 14,5 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & […]