[Tân Phú] 8 tỷ – 10 tỷ

Bán nhà đường Đỗ Nhuận Quận Tân Phú, giá 9,0 tỷ đồng

Vị trí: [hẻm] đường Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 9,0 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) Thửa đất: Diện tích: [ 4,0 x 16,0 ] m2 Hình thức sử dụng: riêng; Chung: không m2 Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị Thời hạn  sử dụng: Lâu dài Nguồn gốc  sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất Nhà ở: Diện tích xây dựng:  Loại nhà ở: riêng Diện tích sàn:  Cấp ( Hạng):  Số tầng: 4 lầu Kết cấu: Thông tin… Read More

Bán nhà đường Bờ Bao Tân Thắng Quận Tân Phú, giá 8,5 tỷ đồng

Vị trí: [hẻm] đường Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 8,5 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) Thửa đất: Diện tích: [ 4,0 x 20,0 ] m2 Hình thức sử dụng: riêng; Chung: không m2 Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị Thời hạn  sử dụng: Lâu dài Nguồn gốc  sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất Nhà ở: Diện tích xây dựng:  Loại nhà ở: riêng Diện tích sàn:  Cấp ( Hạng):  Số tầng: 3 Kết cấu:… Read More

Bán nhà đường Nguyễn Trường Tộ Quận Tân Phú, giá 9,3 tỷ đồng

Vị trí: [mặt tiền] đường Nguyễn Trường Tộ, phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 9,3 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) Thửa đất: Diện tích: [ 4,0 x 18,0 ] m2 Hình thức sử dụng: riêng; Chung: không m2 Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị Thời hạn  sử dụng: Lâu dài Nguồn gốc  sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất Nhà ở: Diện tích xây dựng:  Loại nhà ở: riêng Diện tích sàn:  Cấp ( Hạng):  Số tầng: 4 Kết… Read More

Bán nhà đường Dương Văn Dương Quận Tân Phú, giá 8,45 tỷ đồng

Vị trí: [mặt tiền] đường Dương Văn Dương, phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 8,45 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) Thửa đất: Diện tích: [ 5,0 x 17,0 ] m2 Hình thức sử dụng: riêng; Chung: không m2 Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị Thời hạn  sử dụng: Lâu dài Nguồn gốc  sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất Nhà ở: Diện tích xây dựng:  Loại nhà ở: riêng Diện tích sàn:  Cấp ( Hạng):  Số tầng: 1 Kết… Read More

Bán nhà đường Lê Thúc Hoạch Quận Tân Phú, giá 9,7 tỷ đồng

Vị trí: [mặt tiền] đường Lê Thúc Hoạch, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 9,7 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) Thửa đất: Diện tích: [ 4,0 x 20,0 ] m2 Hình thức sử dụng: riêng; Chung: không m2 Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị Thời hạn  sử dụng: Lâu dài Nguồn gốc  sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất Nhà ở: Diện tích xây dựng:  Loại nhà ở: riêng Diện tích sàn:  Cấp ( Hạng):  Số tầng: Kết cấu: Thông tin… Read More

Bán nhà đường D10 Quận Tân Phú, giá 8,5 tỷ đồng

Vị trí: [mặt tiền] đường D10, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 8,5 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) Thửa đất: Diện tích: [ 4,0 x 25,0 ] m2 Hình thức sử dụng: riêng; Chung: không m2 Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị Thời hạn  sử dụng: Lâu dài Nguồn gốc  sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất Nhà ở: Diện tích xây dựng:  Loại nhà ở: riêng Diện tích sàn:  Cấp ( Hạng):  Số tầng: 3 Kết cấu: Thông… Read More