[Tân Phú] 6 tỷ – 8 tỷ

Nhà bán Quận Tân Phú, Giá bán khoảng 6 tỷ đồng đến dưới 8 tỷ

Bán nhà đường Trần Thủ Độ Quận Tân Phú, giá 7,0 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Trần Thủ Độ, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 7,0 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản…

Bán nhà đường Thoại Ngọc Hầu Quận Tân Phú, giá 6,0 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 6,0 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản…

Bán nhà đường Phú Thọ Hòa Quận Tân Phú, giá 6,8 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 6,8 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn…

Bán nhà đường Lưu Chí Hiếu Quận Tân Phú, giá 6,7 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Lưu Chí Hiếu, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 6,7 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản…

Bán nhà đường Hồ Đắc Di Quận Tân Phú, giá 6,7 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 6,7 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác…

Bán nhà đường Đỗ Thừa Luông Quận Tân Phú, giá 6,6 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Đỗ Thừa Luông, phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 6,6 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản…