Bán nhà hẻm đường Lý Thánh Tông Quận Tân Phú, giá 5,48 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Lý Thánh Tông, phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 5,48 tỷ đồng  Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & […]

Bán nhà hẻm đường Lê Văn Phan Quận Tân Phú, giá 5,9 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Lê Văn Phan, phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 5,9 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ […]

Bán nhà hẻm đường Bờ Bao Tân Thắng Quận Tân Phú, giá 5,95 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Bờ Bao Tân Thắng, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 5,95 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ […]

Bán nhà đường Lê Thiệt Quận Tân Phú, giá 5,2 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Lê Thiệt, phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 5,2 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ […]

Bán nhà đường Lê Đình Thám Quận Tân Phú, giá 5,28 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Lê Đình Thám, phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 5,28 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & […]

Bán nhà đường Đỗ Đức Dục Quận Tân Phú, giá 5,9 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Đỗ Đức Dục, phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 5,9 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ […]