[Tân Phú] 4 tỷ – 5 tỷ

[Nhà bán Quận Tân Phú] Giá bán khoảng 4 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng

Bán nhà đường Vườn Lài Quận Tân Phú, giá 4,7 tỷ đồng

Vị trí: [hẻm] đường Vườn Lài, phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 4,7 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác…

Bán nhà đường Số 27 Quận Tân Phú, giá 4,15 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Số 27, phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 4,15 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác…

Bán nhà đường Lê Trọng Tấn Quận Tân Phú, giá 4,1 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 4,1 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản…

Bán nhà đường Nguyễn Quý Anh Quận Tân Phú, giá 4,38 tỷ đồng

Vị trí: [hẻm] đường Nguyễn Quý Anh, phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 4,38 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản…

Bán nhà đường Lưu Chí Hiếu Quận Tân Phú, giá 4,1 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Lưu Chí Hiếu, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 4,1 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản…

Bán nhà đường Lê Thúc Hoạch Quận Tân Phú, giá 4,2 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Lê Thúc Hoạch, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 4,2 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn…