[Tân Phú] 3 tỷ – 4 tỷ

[Nhà bán Quận Tân Phú] Giá bán khoảng 3 tỷ đồng đến dưới 4 tỷ đồng

Bán nhà đường Bờ Bao Tân Thắng Quận Tân Phú, giá 3,9 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Bờ Bao Tân Thắng, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 3,9 [tỷ đồng] Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác…

Bán nhà đường Hoàng Ngọc Phách Quận Tân Phú, giá 3,35 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Hoàng Ngọc Phách, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 3,35 [tỷ đồng] Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn…

Bán nhà đường Lý Thánh Tông Quận Tân Phú, giá 3,95 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Lý Thánh Tông, phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 3,95 [tỷ đồng] Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài…

Bán nhà đường Lương Minh Nguyệt Quận Tân Phú, giá 3,35 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Lương Minh Nguyệt, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 3,35 [tỷ đồng] Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn…

Bán nhà đường Phú Thọ Hòa Quận Tân Phú, giá 3,1 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 3,1 [tỷ đồng] Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn…

Bán nhà đường Tân Kỳ Tân Quý Quận Tân Phú, giá 3,65 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Tân Kỳ Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 3,65 [tỷ đồng] Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác…