Bán nhà hẻm đường Lũy Bán Bích Quận Tân Phú, giá 3,3 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [3,3] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ […]

Bán nhà đường Vườn Lài Quận Tân Phú, giá 3,5 tỷ đồng

Vị trí: [hẻm] đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 3,5 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ […]

Bán nhà đường Nguyễn Cửu Đàm Quận Tân Phú, giá 3,9 tỷ đồng

Vị trí: [hẻm] đường Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 3,9 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & […]

Bán nhà đường Phú Thọ Hòa Quận Tân Phú, giá 3,2 tỷ đồng

Vị trí: [hẻm] đường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 3,2 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) […]

Bán nhà đường Thoại Ngọc Hầu Quận Tân Phú, giá 3,7 tỷ đồng

Vị trí: [hẻm] đường Thoại Ngọc Hầu, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 3,7 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng ) […]

Bán nhà đường Đô Đốc Chấn Quận Tân Phú, giá 3,85 tỷ đồng

Vị trí: [hẻm] đường Đô Đốc Chấn, phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 3,85 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ […]