Nhà, Căn hộ Quận Tân Phú [đang bán]

[BÁN] Nhà, Căn hộ Quận Tân Phú

Nhà bán [Quận Tân Phú]

Phân khúc [Giá bán] Giá bán khoảng [1 – 2] tỷ đồng Giá bán khoảng [2 – 3] tỷ đồng Giá bán khoảng [3 – 4]…

Bán nhà đường Gò Dầu Quận Tân Phú, giá 5,6 tỷ đồng

Vị trí: [hẻm] đường Gò Dầu, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 5,6 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với…

Bán nhà đường Lê Đình Thám Quận Tân Phú, giá 5,25 tỷ đồng

Vị trí: [hẻm] đường Lê Đình Thám, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 5,25 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền…

Bán nhà đường Lê Ngã Quận Tân Phú, giá 5,6 tỷ đồng

Vị trí: [hẻm] đường Lê Ngã, phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 5,6 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền…

Bán nhà đường Nguyễn Hữu Tiến Quận Tân Phú, giá 5,6 tỷ đồng

Vị trí: [hẻm] đường Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 5,6 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác…

Bán nhà đường D9 Quận Tân Phú, giá 5,3 tỷ đồng

Vị trí: [hẻm] đường D9, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: [ 5,3 ] tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền…