Nhà, Căn hộ Quận Tân Phú đang bán

Bán nhà đường Lê Thiệt Quận Tân Phú, giá 5,2 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Lê Thiệt, phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 5,2 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài…

Bán nhà đường Phan Văn Năm Quận Tân Phú, giá 5,9 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Phan Văn Năm , phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 5,9 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài…

Bán nhà đường Đỗ Công Tường Quận Tân Phú, giá 5,95 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Đỗ Công Tường, phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 5,95 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài…

Bán nhà đường Trần Thủ Độ Quận Tân Phú, giá 7,0 tỷ đồng

Vị trí: mặt tiền đường Trần Thủ Độ, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 7,0 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản…

Bán nhà đường Thoại Ngọc Hầu Quận Tân Phú, giá 6,0 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 6,0 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản…

Bán nhà đường Phú Thọ Hòa Quận Tân Phú, giá 5,5 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 5,5 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn…