Nhà, Căn hộ Quận Tân Bình đang bán

Bán nhà hẻm đường Hoàng Văn Thụ quận Tân Bình, giá 3,9 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 3,9 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền…

Bán nhà hẻm đường Nguyễn Trọng Tuyển quận Tân Bình, giá 4,85 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 4,85 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền…

Bán nhà hẻm đường Đất Thánh quận Tân Bình, giá 4,4 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 4,4 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền…

Bán nhà hẻm đường Trường Chinh quận Tân Bình, giá 4,2 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 4,2 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với…

Bán nhà hẻm đường Âu Cơ quận Tân Bình, giá 5,0 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 5,0 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với…

Bán nhà hẻm đường Trần Thánh Tông quận Tân Bình, giá 2,6 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Trần Thánh Tông, phường 15, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 2,6 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền…