Nhà, Căn hộ Quận Gò Vấp đang bán

Bán nhà hẻm đường Quang Trung quận Gò Vấp, giá 1,99 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 1,99 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với…

Bán nhà hẻm đường Quang Trung quận Gò Vấp, giá 1,72 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 1,72 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với…

Bán nhà hẻm đường Phan Huy Ích quận Gò Vấp, giá 1,68 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 1,68 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền…

Bán nhà hẻm đường Nguyễn Văn Lượng quận Gò Vấp, giá 1,45 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 1,45 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền…

Bán nhà hẻm đường Nguyễn Du quận Gò Vấp, giá 1,68 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Nguyễn Du, phường 17, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 1,68 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với…

Bán nhà hẻm đường Số 8 quận Gò Vấp, giá 0,6 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Số 8, phường 11, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 0,6 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với…