Nhà, Căn hộ Quận 9 đang bán

NHÀ ĐẤT BÁN QUẬN 9

GIÁ BÁN  Từ 1.500.000 đồng/m2 đến 13.500.000 đồng/m2 PHÁP LÝ  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

GIÁ BÁN  Từ 1.500.000 đồng/m2 đến 13.500.000 đồng/m2 PHÁP LÝ  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền…

Trân trọng Cảm ơn [ 091 503 0516 ]