Nhà, Căn hộ Quận 3 đang bán

Bán nhà hẻm đường Trần Văn Đang Quận 3, giá 5,4 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Trần Văn Đang, phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 5,4 tỷ đồng Pháp lý: Quyền…

Vị trí: hẻm đường Trần Văn Đang, phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 5,4 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với…

Bán nhà hẻm đường Nguyễn Thiện Thuật Quận 3, giá 8,2 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 8,2 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở…

Vị trí: hẻm đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 8,2 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất…

Bán nhà hẻm đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3, giá 6,7 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 6,7 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở…

Vị trí: hẻm đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 6,7 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất…

Bán nhà hẻm đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3, giá 8,3 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 8,3 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở…

Vị trí: hẻm đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 8,3 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất…

Bán nhà hẻm đường Lý Chính Thắng Quận 3, giá 9,25 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Lý Chính Thắng, phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 9,25 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở…

Vị trí: hẻm đường Lý Chính Thắng, phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 9,25 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất…

Bán nhà hẻm đường Lê Văn Sỹ Quận 3, giá 6,4 tỷ đồng

Vị trí: hẻm đường Lê Văn Sỹ, phường 14, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 6,4 tỷ đồng Pháp lý: Quyền…

Vị trí: hẻm đường Lê Văn Sỹ, phường 14, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Giá bán: 6,4 tỷ đồng Pháp lý: Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với…