Nhà, Căn hộ Quận 12 đang bán

NHÀ ĐẤT BÁN QUẬN 12

GIÁ BÁN  Từ 1.700.000 đồng/m2 đến 8.750.000 đồng/m2 PHÁP LÝ  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

GIÁ BÁN  Từ 1.700.000 đồng/m2 đến 8.750.000 đồng/m2 PHÁP LÝ  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền…

Trân trọng Cảm ơn [ 091 503 0516 ]