Nhà, Căn hộ Quận 11 đang bán

NHÀ ĐẤT BÁN QUẬN 11

GIÁ BÁN  Từ 8.640.000 đồng/m2 đến 39.600.000 đồng/m2 PHÁP LÝ  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

GIÁ BÁN  Từ 8.640.000 đồng/m2 đến 39.600.000 đồng/m2 PHÁP LÝ  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền…

Trân trọng Cảm ơn [ 091 503 0516 ]