Các vấn đề có yếu tố nước ngoài

[Gần đây]

Giá bán trung bình nhà, căn hộ, đất Quận Tân Bình [08/2019]

Mặt tiền: [ 171 ] triệu đồng/m2 Hẻm: [ 122 ] triệu đồng/m2 Căn hộ:  [ 42 ] triệu đồng/m2… [Đọc thêm]»

23/08/2019 02:43

Dự án căn hộ chung cư Huyện Bình Chánh

Huyện Bình Chánh có khoảng gần 44 dự án BĐS với loại hình phát triển là Căn hộ chung cư;… [Đọc thêm]»

23/08/2019 01:19

Dự án căn hộ chung cư Quận Bình Tân

Quận Bình Tân có khoảng gần 50 dự án BĐS với loại hình phát triển là Căn hộ chung cư;… [Đọc thêm]»

23/08/2019 00:52

Dự án căn hộ chung cư Quận 7

Quận 7 có khoảng gần 136 dự án BĐS với loại hình phát triển là Căn hộ chung cư, đứng… [Đọc thêm]»

22/08/2019 19:23

Dự án căn hộ chung cư Quận 2

Quận 2 có khoảng gần 126 dự án BĐS với loại hình phát triển là Căn hộ chung cư, đứng… [Đọc thêm]»

22/08/2019 18:31

Dự án căn hộ chung cư Quận 1

Quận 1 có khoảng gần 40 dự án BĐS với loại hình phát triển là Căn hộ chung cư; Tập… [Đọc thêm]»

22/08/2019 17:10