Bán đất Quận 9, Diện tích [904,2 m2], Giá 40 triệu đồng/m2

Bán đất phường Tân Phú Quận 9, Tp.HCM

  • Giá bán: [ 35 ] tỷ đồng
  • Kích thước: [ 47,88 m x 18,78 m] ~ 1000 m2
  • Pháp lý: Giấy chứng nhận QSDĐ – Sổ đỏ

Thửa đất:

  • Diện tích: 904,2 m2 (bằng chữ: Chín trăm linh bốn phẩy hai mét vuông)
  • Hình thức sử dụng: riêng
  • Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm
  • Thời hạn sử dụng: 01/07/2064
  • Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất

Thông tin khác:

  • Gần bệnh viện Ung Bướu, bến xe Miền Đông mới.

Hình ảnh: