Bán ĐẤT phường Hiệp Bình Phước Quận Thủ Đức, Giá 27 tỷ đồng

  • Vị tríphường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
  • Giá bán: 27,0 tỷ đồng ( bằng chữ: Hai mươi bảy phẩy không tỷ đồng)
  • Pháp lý: Quyền sử dụng Đất, Quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất ( Sổ Đỏ & Sổ Hồng )

Thửa đất:

  • Diện tích: 16,0 m 35,0 m ~ 588,6 m2 ( bằng chữ: Năm trăm tám mươi tám phẩy sáu mét vuông)
  • Hình thức sử dụng: Riêng; Chung: 0 m2
  • Mục đích sử dụng: Đất ở 200,00 m2; Đất trồng cây lâu năm 388,60 m2
  • Thời hạn  sử dụng: đến 31/07/2059
  • Nguồn gốc  sử dụng: Nhà nước Công nhận QSDĐ

Nhà ở: -/-

Sơ đồ thửa đất, nhà ở:

Bán ĐẤT phường Hiệp Bình Phước Quận Thủ Đức, Giá 27 tỷ đồng
Bán ĐẤT phường Hiệp Bình Phước Quận Thủ Đức, Giá 27 tỷ đồng

Thông tin khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.